Isteni Ítélet

Ősi és mai próféták jövendölései
a közeljövőben váraható
eseményekről

Az egyetlen lehetőség a túlélésre: Jézus Krisztusban való feltétel nélküli hit

A világ kormányai és a világ elitje (multimilliomosok és milliárdosok) már régóta készülnek erre az eseményre. Bunkereket, menedékhelyeket építettek, földalatti városokat, hatalmas tárolóhelyeket az élelmiszer és az erőforrások tárolására, stb. A világ vezetőit és elitjét már mind tájékoztatták, és ők már menekülési terveket is kidolgoztak maguk és családjuk számára. De az átlag embereket nem fogják figyelmeztetni. A lakosságot magukra hagyják. Azonban a Mennyország igazi és egyetlen Istene figyelmezteti a népét és hív mindenkit az Ő menedékébe, mert szeret bennünket. Az Úr Prófétákat és Látókat emelt fel minden nemzetben, hogy figyelmeztessenek bennünket. Ez Isten ítélete, mert a hitehagyók, akik hátat fordítottak neki, kicsavarva üzeneteit sokakat a Pokolba vezettek olyan tanokkal, amelyeknek semmi közük nincs Jézus Krisztus tanításaihoz. Ez az ítélet mindazon politikai és lelki vezetők miatt is van, akik kizárták, megtagadták, megváltoztatták Isten törvényeit, és vitatták az Ő legfelsőbb hatalmát. Az Úr ítélete elér mindenhová, a legmélyebb és legbiztonságosabb bunkerek belsejébe és az elit menedékhelyeire is. De a kegyelme és a védelme szintén elér majd mindenhová, ahol olyan emberek vannak, akik bíznak Benne és tisztelik Őt.

Jézus Krisztus - a Királyok KirályaCsak EGYETLEN lehetőség van a biztonságra: Jézus Krisztus. Ő az egyetlen Megváltó és megvédő mentsvár számodra és szeretteid számára. Nem lehet félelem a szívedben, ha szívből elkötelezted magad a Mesternek, a Királyok Királyának, az Úr Jézus Krisztusnak. A részletek, hogy a lakóhelyeden milyen magas lesz a cunami, milyen erős lesz a lökéshullám, lesz-e pestisjárvány, mekkora kárt okoz a földrengés, milyen messze ér el a hullám a szárazföld belsejébe és hogy mikor fog ez megtörténni, stb. mind lényegtelen részletek, ha a szívedet és a jellemedet elkötelezted az Úrnak. Ő megvédelmezi azokat, akik hisznek az Ő üzenetében, megváltásában, védelmében és Nála keresnek menedéket. A Szentlélek utasítást ad neked, hogy mit kell tenned, ha el vagy kötelezve iránta. Kérdezd meg Őt.

Fontos, hogy kérdezd meg a Szentlelket, hogy mi a terve veled és a szeretteiddel az esemény kapcsán. Ne menekülj vagy költözz el onnan, ahol élsz, hacsak a Szentlélek más utasítást nem ad. Mindenhol védelem alatt állsz, ha lelkileg el vagy kötelezve az Úrnak.
Isten Igéje a Jelenések könyve 03:10-ben azt mondja: "Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e Föld lakosait."
Békélj meg az Úrral úgy, hogy Krisztus lábához szaladsz. Nem félelemből, hanem elsősorban a lelked megmentéséért, aztán hogy kegyelmezzen neked, és szeretteidnek a próba során. Hagyj el más isteneket, tárgyakat és személyeket, amelyeket imádsz. A lelked és az életed forog kockán, csakúgy, mint a családodé és szeretteidé.

Jézus - az egyetlen mentsvárAz Úr az ő könyörületességében azt választotta, hogy figyelmeztet minket, adjuk meg neki magunkat, a lelkünket és az életünket. Ő elsősorban a lelkünket akarja megmenteni, és ha úgy dönt, akkor az életünket is, ha mi csak Benne bízunk és Őt szolgáljuk. Angyalok vannak a házaink körül, megszámlálhatatlan angyal van már a Földön. Isten megvédelmez bennünket és gondoskodik családunkról, ha Neki köteleztük el magunkat. Puerto Rico-ról nem szándékozunk elszaladni, elköltözni, vagy elmenekülni onnan, ahol lakunk, addig, amíg az Úr a Szentlélek által meg nem mondja, hogy mikor hagyjuk el otthonainkat és hová menjünk. Néhányunknak azt mondja, hogy költözzünk el onnan, ahol lakunk, másoknak azt, hogy maradjunk. Néhányunknak előbb, másoknak később mondja. Ehhez bátorság kell, bízni és hinni kell Benne. Ne cselekedjünk hirtelen, félelemből, és ne próbáljunk meg elmenekülni vagy elköltözni a jóváhagyása nélkül. Várd meg az Urat. Ha bármilyen okból a hatóságok úgy döntenek, hogy figyelmeztetik az embereket, vagy evakuálják őket a lakóhelyükről egy bizonyos idővel korábban, akkor tegyünk így. Imádkozz az Úrhoz megerősítésért. Az Úr irányítja az eseményeket, és lehet, hogy a hatóságokat használja arra, hogy megmentsen téged. Azonban ne várj a hatóságokra, hogy figyelmeztessenek. Valószínűleg nem fognak.

Kérd meg az Urat, hogy adjon utasításokat MOST. Ez lehet álomban, vízióban. Lehet, hogy a Szentlélek fog megerősíteni benneteket valakin keresztül, vagy közvetlenül szól majd hozzátok. Olvasd el az Igét. Az utasítások az igék által is jöhetnek. Fontos dolog, hogy folyamatosan imádkozz, és kérd az utasításokat Tőle.

imádkozás Jézus KrisztusEmlékezz: A valódi és fontos felkészülés az spirituális. Bűnbánatban és életed teljes átadásával gyere Jézus Krisztushoz. Csak egy útja van a megváltásnak és a védelemnek: csakis az Úr Jézus Krisztusban való hit. CSAK Benne bízz. Kérj bocsánatot. Bocsáss meg. Hagyd a bálványimádást. Kerüld a bűnt és a kettős életet. Felelős vagy azért, hogy védelemért imádkozz az Úrhoz. Imádkozz a szomszédaidért és a szeretteidért, hogy ők is védve legyenek.

Kenjétek meg az otthonotokat olajjal. Nincs semmilyen eljárás vagy a különleges olaj az otthon olajjal való megkenésére. Ennek inkább szívből kell jönnie. Az olaj egy külső jel arra, hogy az életedet felajánlod szolgálatra, hiszel és bízol Krisztusban, a vagyonodat és mindenedet felajánlod Neki, hogy az Övé legyen. Használhatsz tiszta olívaolajat (amit kapni lehet a szupermarketben vagy bioboltban) és mondj el egy imát fölötte. Felolvashatsz a Bibliából egy bekezdést, például a 91. Zsoltárt, és aztán kend az olajat az ajtófélfára úgy, ahogy azt a Zsidók tették Egyiptomban. Az olaj a Szentlélek szimbóluma és Krisztus vére, amely védi az életünket és az otthonunkat. De valójában az olajjal való bekenésnek a szívünkből kell jönnie. Az olaj nem mágikus védelem, teljesen hatástalan lesz abban az esetben, ha nem kötelezted el a szívedet, az életedet és az otthonodat az Úr Jézus Krisztusnak. Ez a szívedben történt belső változásnak a külső jele.
Aki szereti az Urat, az Úr megvédi. Erre találhatók példák a Bibliában.
Az Úr azt mondta Ábrahámnak, hogy az igazak és a bűnösök nem halnak meg együtt. Ugyanez vonatkozik ránk is, ha elkötelezzük a lelkünket, a jellemünket és a szívünket a mi Urunknak és Mesterünknek, Jézus Krisztusnak.

Ez az ítélet büntetés lesz az egyháznak és a nemzeteknek. Arra szolgál, hogy kitisztítsa az egyházából a hitehagyókat és visszavigye őket a helyes útra. Nekik, ugyanúgy mint a nemzeteknek, fel kell ismerniük az Úr mindenhatóságát az Univerzum fölött, és azt, hogy a védelem és a megváltás csakis Jézus Krisztuson és a Szentlelken keresztül valósulhat meg. Az emberek tanúbizonyságai az igazságról, csodák tanúbizonyságai, amiket megtapasztaltak azok az emberek, akik menedéket keresve Jézus Krisztusban túléltek olyan körülményeket, amelyeket látszólag lehetetlenség természetes körülmények között, ezek azt bizonyítják a világ számára, hogy az Úr Isten az egyetlen, aki megvédi az Ő szeretett fiának, Jézus Krisztusnak híveit. Sokan fognak letérdelni a Királyok Királya, Jézus előtt.

 

Jézus Krisztus

Pio Atya

Pio Atya fiatalon

 

Pio Atya stigmái

 

Szent Pio Atya

Efrain Rodriguez

Aszteroida becsapódás

Facebook