Isteni Ítélet

Ősi és mai próféták jövendölései
a közeljövőben váraható
eseményekről

Miről szólnak a jelenlegi események, amiket a világban látunk?

Milyen folyamatok zajlanak finom szinten ezek hátterében?

A Föld egy börtönbolygó. Ide lettek összegyűjtve (leszülettetve) azok a lelkek az egész Univerzumból, akik valamilyen bűnt követtek el, és Istent megtagadták. Ezzel a többi, emberek által lakott bolygó meg lett tisztítva. Így ezeken a bolygókon az emberek sokkal boldogabb, szeretetteljesebb életet élhettek. Azért, hogy az ide született lelkek segítséget kapjanak, és esélyt a megjavulásra, leszülettek ide nagyon erős pozitív lelkek is, akik vállalták ezt a nehéz feladatot, hogy az ide született lelkeknek segítsenek.

Jézus 2000 évvel ezelőtt együttérzésből magára vette az egész világ bűneit, karmáját, ezért szenvedett és halt meg a kereszten. Ugyanezt csinálták az apostolok is, akiket halálra kínoztak, és ők azóta is ezt csinálják szinte minden életükben. Buddhista könyvekben lehet olvasni, hogy buddhista szerzetesek is sokan ezt csinálják, vagyis magukra vesznek más emberekről karmákat, amitől betegek lesznek, vagy éppen üldözik, kínozzák vagy megölik őket, azért, hogy ezzel megakadályozzanak egy háborút vagy más nagyobb pusztulást a Földön. Minél erősebb egy lélek, annál több karmát képes magára venni. Szinte minden, a földre született erős pozitív lélek ezt csinálja, sokan nem is tudatosak erről. Ezért tűnt úgy eddig, mintha a karma törvénye nem is létezne a világon. A gonosz (önző, hatalom- és pénzéhes) emberek szinte bármit megtehettek másokkal, és ettől általában semmi bajuk nem lett. A jószándékú, szeretetteljes, hívő embereket, akik kiálltak az igazság mellett, pedig üldözték, eltaposták és megölték.

A világon mindenki esélyt kapott, hogy őszintén Istenhez és Jézushoz forduljon, megbánja a bűneit, megbocsásson másoknak, és kiálljon az Igazság mellett. Aki ezt megtette, azt Jézus megváltotta, megbocsájtotta a bűneit, és a karmáinak nagy részét már nem kell visszakapnia, illetve csak annyit kap vissza belőle, ami a lelki fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A karmák levétele azért volt szükséges a lelkek megjavulásához vagy a megtéréséhez, mert a karmák befolyásolják az ember gondolkodását. Akin nagyon sok karma van, az képtelen őszintén Jézushoz fordulni, Istenben hinni, sőt, még tisztán gondolkodni is.

Sajnos nagyon kevés lélek élt a lehetőséggel. Így az arány az egész Földre nézve kb. 5%, akik őszintén Istenhívők, kb. 90%, akik nem, és még van kb. további 5%, akiknél még nem dőlt el, hogy mit választanak. Ez az arány területenként változó. Vannak területek, ahol kicsit több az Istenhívő ember, mint pl. Tibet, Nepál vagy Bhután, valahol pedig kicsit kevesebb.

Magyarország egy központi gyűjtőhely, központi csatatér, mivel itt van a Föld Szív-csakrája. Többségében ide vannak leszületve a legerősebb pozitív lelkek, isteni inkarnációk, Isten igaz angyalai, viszont a sátán, a hozzá legközelebb álló, leggonoszabb démonok, és majdnem az összes bukott angyal is szinte mind itt élnek Magyarországon, és ők sokkal többen vannak. Ahogyan az erős pozitív lelkek jó irányba húzzák az embereket, úgy az erős negatívak pedig rossz irányba. Emiatt itt Magyarországon sajnos egyáltalán nem jó az arány. Az emberek nagy többségének fontosabb a saját állása, megélhetése, kényelme és szórakozása, mint az, hogy segítsen, vagy legalább ne ártson másoknak, és hogy kiálljon az Igazság mellett.

Erről szólt a KEGYELMI IDŐSZAK. Ebből már nagyon kevés idő van hátra, a szétválasztás folyamata zajlik (a búza és a konkoly - a fényes és a sötét oldal szétválik egymástól), és már annak is nemsokára vége. Ez azt jelenti, hogy azok a pozitív lelkek, akik mások karmáját cipelték eddig, most már tisztulnak ki, jön le róluk a másokról átvett karma, és ezzel párhuzamosan megy vissza ez a karma a tulajdonosaikra. Ez egyben azt is jelenti, hogy az igaz, szeretetteljes, hívő emberekkel egyre jobb dolgok fognak történni, míg azok, akikre a karmájuk visszamegy, egyre rosszabb helyzetbe kerülnek.

A leggonoszabb lelkek nem azok, akik a hatalmi pozíciókban ülnek, mert ezek őrizet alatt vannak, többnyire valamelyik nagyon erős szent mellett leszületve, illetve néhány a föld alatt megkötözve. Így viszonylag keveset tudnak ártani az embereknek. Viszont amint vége a szétválasztásnak és a két oldal szétszakad egymástól, ezek a démonok és bukott angyalok el lesznek engedve.

Fontos az emberek ébresztése. De a FELÉBREDÉS nem csak azt jelenti, hogy rájövünk a Háttérhatalom gonosz tervére és mesterkedésére, hanem azt, hogy hiszünk Istenben és az Ő tervében, alázattal fordulunk Jézushoz, keressük Vele a kapcsolatot. Megbánjuk a bűneinket, megbocsájtunk másoknak, és kiállunk az Igazság mellett. A cselekedeteinkhez és döntéseinkhez Jézustól kérünk útmutatást, Benne és az Ő védelmében bízunk, és nem a saját cselekedeteinkben, eszünkben vagy erőnkben.

Végidők vannak. Isten Ítélete következik, melyet Ő teljes mértékben rábízott Jézusra. Ébresztgethetjük az embereket, és imádkozhatunk értük, de csak az fog megmenekülni, aki Jézushoz fordul. Aki nem akar lemondani a hatalmáról, pénzéről (Jézus javára!), nem akar Istenben hinni, vagy elutasítja Jézust, az nem fog megváltozni, és az ilyeneket nem lehet megmenteni. Ugyanez a helyzet azokkal is, akik a megélhetésükért, a kényelmükért, vagy a vélt biztonságukért eladják a lelküket az ördögnek.

A pénzről és hatalomról való lemondás nem azt jelenti, hogy az embernek nem lehet pénze és hatalma, hanem azt, hogy azt felajánlja Jézusnak, az Ő tulajdonának tekinti és nem a sajátjának, és megkéri Jézust, hogy Ő rendelkezzen vele úgy, ahogyan Ő jónak látja.

Felébreszteni csak azt lehet, aki ezzel szabad akaratából együttműködik. Isten terve az, hogy Boldog Aranykort teremtsen itt a Földön és az egész világon örökké, a gonoszság és a szenvedés pedig végleg eltűnjön. A Boldog Aranykorba viszont csak azok jöhetnek, akik Istent választják. Ezért van az Isteni Ítélet. Isten meg fogja menteni azokat, akik Benne hisznek és bíznak.

Jézus Krisztus

Pio Atya

Pio Atya fiatalon

 

Pio Atya stigmái

 

Szent Pio Atya

Efrain Rodriguez

Aszteroida becsapódás

Facebook