Isteni Ítélet

Ősi és mai próféták jövendölései
a közeljövőben váraható
eseményekről

Jézusé minden hatalom

János Evangéliuma:

3:35. Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.

5:22. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;

 

Máté Evangéliuma:

28:18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván:
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

 

Lukács Evangéliuma:

10:17. Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által!
10:18. Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.
10:19. Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.
10:20. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

 

Jézus Krisztus

Pio Atya

Pio Atya fiatalon

 

Pio Atya stigmái

 

Szent Pio Atya

Efrain Rodriguez

Aszteroida becsapódás

Facebook