Isteni Ítélet

Ősi és mai próféták jövendölései
a közeljövőben váraható
eseményekről

Kerülendő bűnök

 - A legfőbb alapelv, hogy ne árts se magadnak, se másoknak! Azt tedd másokkal, amit szeretnél, hogy veled tegyenek!

 - Ne legyünk hamis emberek társaságában, mert lehúznak bennünket, és hitetlenekké válunk. "Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?"    Pál Apostol Kor. II. 6:14

Miről ismerhető fel az igaz ember?

Feltétel nélkül hisz és bízik Jézusban. Mindig igazat mond. Őszinték a szavai és a viselkedése. Nem manipulatív, szeretetteljes, önzetlen. Tud bocsánatot kérni és megbocsátani. Vállalja a bűneit, hibáit. Tetteiért felelősséget vállal. Szerény, szelíd, alázatos. Nem akar senkinek sem megfelelni, Jézust követi, Jézus irányítása szerint él. Kiáll az igazság, az igaz ember, a Szentek mellett. Nem ért egyet a hazugsággal, a bűnnel. A tekintete tiszta és szeretetteljes.

Miről ismerhető fel a hamis ember?

 Nem hisz Jézusban. Hazudik, különböző manipulációs technikákat alkalmaz. Például: sajnáltatja magát, bűntudatot kelt, agresszív, igyekszik megfelelni másoknak, titokzatoskodik, kizsarolja a szeretetet, szeretetteljesnek mutatja magát (pl. ad valamit) azért, hogy szeressék, megjátsza magát, színészkedik, stb. Gyakran ítélkezik, hibáztat másokat, és meg akarja őket büntetni. Nem áll ki az igazság, az igaz ember és a Szentek mellett. Önző, csak a saját érdekeit nézi. Nem vállal felelősséget tetteiért, mindent letagad, nem kér bocsánatot. Leplezi magát. A tekintete ködös, üres, vagy sötét. A tekintete és az egész lénye is félelmet áraszt magából, miközben sokszor mást mutat kifelé. Minden véletlenül történik az életében, ő semmiért nem felelős.

A hamis emberből két fajta van. Az egyik önmagát jónak tartja és akinek az érdekei különböznek az övétől, azt rossznak. A másik típus nem fogadja el, hogy van jó és rossz. Szerinte mindenki nagyon jó, mindenki Isten teremtménye (Jézus azt tanította, hogy vannak az Ördögnek is teremtményei, ld. A búza és a konkoly története). Szerinte senki nem bűnös, sőt, nem is létezik rossz vagy bűn. Ezáltal egyetért a rossz, bűnös dolgokkal, aminek önmagában is ugyanaz a karma a következménye, mintha ő maga követte volna el azt a bűnt, és egyben önmagát fel is menti a saját bűnei alól.

A 7 főbűn:

 • 1. Kevélység, büszkeség: a büszke ember nagy becset tulajdonít személyes tulajdonságoknak, de nem néz le másokat. A kevély nagyobbra tartja magát másokkal szemben, lenéz másokat
 • 2. Fösvénység: zsugoriság: a megszerzett véges javakhoz való ragaszkodás  
 • 3. Bujaság: a nemi gyönyör rendetlen kívánásának vagy élvezésének bűnös készsége  
 • 4. Irigység: mások értékei láttán ébredt ellenséges indulat, amely önmagára nézve rossznak látja a másik lelki vagy anyagi javait
 • 5. Torkosság: azaz, mértéktelenség evésben-ivásban
 • 6. Harag, agresszivitás: az emberi lélek azon indulata, mely a sértett ember lelkében támad a sértő dolgok okozója ellen.  
 • 7. Jóra való restség: aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszik

A 10 parancsolat:

 • 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
 • 2. Isten nevét hiába ne vedd! - Istent és a Szentlelket ne káromold, az nagyon súlyos bűn.
 • 3. Az Úr napját szenteld meg! - A héten legalább egy napot töltsünk imával, Isten felé fordulással.
 • 4. Atyádat és anyádat tiszteld! - Jézus eljövetelével ez a parancsolat megváltozott. Csak abban az esetben igaz, ha a szülők vagy valamelyikük hisz Jézusban. Ha nem hisz, akkor onnantól kezdve már csak testi értelemben szülő, lelki értelemben már nem az, és a gyereknek már nincs vele közössége.
 • 5. Ne ölj! - Se embert, se állatot. Tiszteld az életet és minden élőlényt!
 • 6. Ne paráználkodj!
 • 7. Ne lopj! - Ha hiszünk Istenben, Isten mindent megad, amire szükségünk van. Aki lop, az nem hisz Istenben.
 • 8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
 • 9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
 • 10. Mások tulajdonát ne kívánd!

 


Jézus Krisztus

Pio Atya

Pio Atya fiatalon

 

Pio Atya stigmái

 

Szent Pio Atya

Efrain Rodriguez

Aszteroida becsapódás

Facebook