Isteni Ítélet

Ősi és mai próféták jövendölései
a közeljövőben váraható
eseményekről

Kit kísért és támad a Sátán?

(Idézet a 2008-as Katolikus kalendáriumból)

Vannak, akik nem hisznek a Sátán létében, vagy nem tulajdonítanak különös jelentőséget működésének. Ők azok, akik a legbiztosabban az uralma alatt állnak.

„Mennyire sajnálatra méltók is vagyunk, ha nem támad minket hevesen a Sátán! Minden látszat ellenére a Sátán barátai közé számítunk. Engedi, hogy veszedelmes békességben éljünk; elaltatja éberségünket azzal, hogy elhiteti velünk, hogy teszünk néhány jó cselekedetet, adunk némi alamizsnát, és kevesebb rosszat teszünk, mint mások.”

„Ha nincsenek kísértéseitek, ez annak a jele, hogy a démonok a barátaitok, vezetőitek és pásztoraitok A démonok hagyják, hogy nyomorúságos életeteket nyugalomban töltsétek, és napjaitok végén magukkal rántanak a mélységbe.”

„Jóllehet, nagyon megalázó az, hogy kísértést szenvedünk, mégis azt mondhatjuk, hogy ez legbiztosabb jele annak, hogy a mennybe vivő úton vagyunk.” (Nagy Szent Gergely)

Nem kell félni a Sátántól azért sem, mert nem korlátlan a hatalma. Csak Isten beleegyezésével tehet bármit is. Akármit tegyenek is a gonosz lelkek, minden teljesen Isten ellenőrzése alatt történik. Teljes mértékben Isten uralma alatt állnak, aki saját céljaira használja őket. Isten nem ad a gonosz lelkeknek korlátlan hatalmat.

A Sátán, akarata ellenére, Isten országának a kiterjesztésén munkálkodik. Nem olyan, mint egy elszabadult, dühös kutya. Isten szüntelenül pórázon tartja.

Vannak, akiket erőik végső határáig kísért a Sátán. Ők ne feledkezzenek meg a Szentírás szavairól: „Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok.” (1 Kor 10,13)

Az Istent szeretőknek minden a javára válik. Még a kísértés is, még a Sátán szorongatásai is. A gonosz erősebb, mint mi önmagunkban, képességei az emberi természet erőit meghaladják. Viszont nem erősebb nálunk, amíg Krisztussal egységben maradunk. Amíg természetes erőinkre hagyatkozunk, fölényben van velünk szemben, viszont felette állunk, ha Krisztussal közösségben maradunk. Az ördög fél az olyan lélektől, aki Istennel egyesült, éppen úgy, mint magától Istentől.

ISTEN CÉLJA A KÍSÉRTÉSSEL:
– Szeretet
– Megengedi, hogy az embereknek alkalmat adjon arra, hogy az erény cselekedetei által hozzá emelkedhessenek
– Alkalmat ad az embernek a lelki felemelkedésre

A SÁTÁN CÉLJA A KÍSÉRTÉSSEL:
– Gyűlöletes irigység
– Gyűlöletből az ember bukását akarja
– Ezt az alkalmat igyekszik felhasználni arra, hogy az ember bukását okozza

 

Jézus Krisztus

Pio Atya

Pio Atya fiatalon

 

Pio Atya stigmái

 

Szent Pio Atya

Efrain Rodriguez

Aszteroida becsapódás

Facebook