Isteni Ítélet

Ősi és mai próféták jövendölései
a közeljövőben váraható
eseményekről

Mit jelent hinni Jézusban?

Feltétel nélküli hit és bizalom Jézusban:

Jézusban való hit és bizalomA hit és bizalom egyben tudatosságot is jelent. Először elhiszem, majd tudatos vagyok abban, hogy Jézus megvéd, gondoskodik rólam, vezet és irányít, és mindaz, amit Tőle kapok, az a lehető legjobb, még a kellemetlennek tűnő dolgok is.

Miért?

Mert a tisztulásomat és mások tisztulását, szeretetben, hitben való erősödését a legnagyobb mértékben segítik és megvalósítják. Ez csak akkor valósul meg, ha elfogadjuk Jézus akaratát, bármi legyen is az. Ebben az esetben a problémát nem nehézségként éljük meg, hanem a felszabadulás lehetőségeként, szeretetben való erősödésként, tisztulásként. Minden probléma, betegség, és minden esemény, ami látszólag kívülről ér bennünket, azért történik, mert van valamilyen helytelen gondolatunk vagy szemléletünk, amitől csak ennek problémának a segítségével tudunk megszabadulni. Jézus azt mondta, hogy Ő az Út, az Igazság, és az Élet, és ezt az életével be is bizonyította, ezért 100%-osan megbízhatunk Benne. A türelem nagyon fontos, mert Jézus tudja pontosan, hogy mikor van itt egy adott dolognak az ideje, mi nem tudjuk.

CSAK JÉZUSNAK VAN HATALMA, mivel az Atya minden hatalmat Neki adott Mennyben és Földön, az igazak és a hamisak fölött is. Ezért nincs jogunk senki fölött hatalmat gyakorolnunk, semmilyen eszközzel sem (manipuláció, elvárás, erőszak, kényszerítés, ítélkezés, önsajnáltatás, érzelmi és egyéb zsarolás, kritizálás, stb.).

"Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent. (János 3:35.)"
"Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; (János 5:22.)"

"És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. (Máté 28:18.)"

Hitetlenség:

Ha az ember előbb bizonyítékot akar arra, hogy hihet és bízhat Jézusban, és azt gondolja, hogy „majd hiszem ha látom”, akkor ebből sosem lesz hit. Ha elvárom, hogy az történjen, amit én akarok, az is hitetlenség, és ha nem az történik vagy nem akkor, amikor én szeretném, akkor elveszítem a hitemet. A türelmetlenség is hitetlenség.

Ha valaki hatalmat gyakorol mások felett, vagy elismeri mások hatalmát Jézuson kívül, vagy ha nem ismeri el Jézus mindenek fölötti hatalmát, az is hitetlenség.

Gondoskodás:

Ha hiszünk és bízunk Jézusban, Ő mindig gondoskodik rólunk, minden tekintetben, de nem úgy, ahogy mi akarjuk, hanem úgy, ahogy Ő akarja, ugyanis a gondoskodással is a lelki megtisztulásunkat segíti. Ha bármilyen munkát vállalok, azt csakis Jézus akarata szerint tegyem. A gondoskodás bármilyen módon megnyilvánulhat, nem csak munka által kapott pénzzel.

Hitetlenség:

Ha én akarok magamról gondoskodni, az hitetlenség, mert az én akaratom, az egóm szerint cselekszem, nem Jézus akarata szerint. Az egó csak a részt veszi figyelembe, a saját érdekeket, de nem látja a teljes egészet, ezért a gondoskodásom sosem lesz teljes, és sosem eredményez megelégedettséget. A teljesség szeretet, a rész félelem, így az egóból hozott döntések mindig félelmet fognak generálni. Ha magamról gondoskodom, akkor Jézus gondoskodását nem tudom elfogadni.

Ha érdekből cselekszem, megfelelek valakinek vagy valamilyen elvárásoknak, akkor hitetlen vagyok. Az is hitetlenség, ha én várok el valamit, vagy maximalista vagyok. Jézus mindent megad, amire szükségünk van, csak el kell fogadnunk. De ha elvárásaink vannak, akkor nem vagyunk elfogadóak.

Védelmezés:

Ha hiszek és bízom Jézusban, Ő megvéd engem. Mitől véd meg? Elsősorban attól, hogy a Gyehennára kerüljek. Minden más dolog ennek van alárendelve. A támadásoktól is megvéd, kivéve ha az a támadás tanító jellegű és a hitünket erősíti.

Hitetlenség:

Ha én akarom saját magamat megvédeni, én akarom az igazamat bebizonyítani, akkor Ő nem tud engem megvédeni, mert nem bíztam rá magam. Azt gondolom, hogy én olyan erős, ügyes vagyok, hogy Jézus védelmére már nincs is szükségem.

Irányítás:

Jézus mindig a Szeretet útján vezet és szeretetben részesít bennünket. A Mennyországba vezető úton vezet bennünket. Ez az út keskeny és tövises. Nem a kényelmünk szerint vezet, de ez az egyetlen út, ami a Mennyországba vezet.

Hitetlenség:

Nem vállalom vagy nem tudom elfogadni azokat a dolgokat, eseményeket, amik az életemben megjelentek. Gazdagságban, kényelemben, gondtalanul szeretnék élni. Úgy gondolom, hogy minden út Istenhez vezet és mindenki megvilágosodik vagy a Mennyországba jut. Kerülöm a szenvedést, a konfliktust. Ha meg akarok felelni másoknak vagy másokkal szemben elvárásaim vannak.

Szeretet:

Istennek az alapminősége és megnyilvánulása. Isten mindent szeretettel teremtett, ezért mindenben jelen van, amit Ő teremtett. Mindenben Jézus az első, Őt szeretem a legjobban. Nem a szüleim az elsők, nem a gyerekem, és nem a házastársam vagy szerelmem, hanem mindig Jézus. Kiállok az igazság mellett, az igaz, hívő emberek mellett, Jézusért, a Szentekért. A Bibliában Jézus tanítása maga a Szeretet. Minden Isteni Törvény szeretet. Ha hiszek és bízom Jézusban, akkor megélem az Isteni Szeretetet, és felismerem az isteni tökéletességet a mindennapokban is.

"Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám." Máté 10 :32-37.

Hitetlenség:

Vannak, akik azt gondolják, hogy mindent és mindenkit Ő teremtett, de ez tévedés. Jézus tanítása szerint az Ördög is teremtett embereket és más lényeket is. Ez a Bibliában a konkoly és a búza története. Sokan azt gondolják, hogy a szeretet csak fizikai megnyilvánulás lehet, pl. adunk valakinek valamit, ez szintén téves felfogás. A szeretet az élet minden területén megnyilvánul, nem csak adáskor. Sokan azt gondolják, hogy az a szeretet, ha mindenkivel jóban vagyok, békében és konfliktusmentesen élek, sok barátom van. Ez óriási tévedés, mert ezzel az ember elfogadja a rosszat, a félelmet, a gonoszságot, a hitetlen és negatív gondolkodású embereket is, és nem csak a szeretetet és a Jézus Krisztusban hívő, szeretetteljes embereket.

"Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?" Pál Apostol Kor. II. 6:14

Senkit nem bántunk sem fizikailag, sem szóban, sem gondolatban, nem átkozunk, nem kívánunk senkinek rosszat. Az inkvizíció teljes hitetlenség volt. Az is hitetlenség, ha valaki azt gondolja, hogy ő hívő és a hitetlen embereket meg kell átkozni. Más vallású embereket nem bántunk, nem átkozunk, nem nézzük le őket. Más vallású ember is lehet Jézus hívő, és olyan ember is, aki nem tartozik egyetlen vallási felekezethez sem. Ha valaki mást bűnösnek tart, elítéli, és ezért meg akarja büntetni, az is hitetlenség.

 

Jézus Krisztus

Pio Atya

Pio Atya fiatalon

 

Pio Atya stigmái

 

Szent Pio Atya

Efrain Rodriguez

Aszteroida becsapódás

Facebook