Isteni Ítélet

Ősi és mai próféták jövendölései
a közeljövőben váraható
eseményekről

Byron Searle - Mi, a maradék

A próféciát Byron Searle kapta - 2020 Május 16-án

Zakariás próféta könyve 13. rész

8. És lészen az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta.

9. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, a mint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, a mint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!

Az eredeti prófécia angol nyelven itt olvasható: https://byronsearle.blogspot.com/2020/05/we-remnant.html

Fiam, sokan azt hiszik, hogy ők a Maradékom, de nem azok, mert a Maradékomat én választottam ki és jelöltem meg.

MINKET, A MARADÉKOT KIVÁLASZTOTTAK, hogy elvégezzük azokat a feladatokat, amelyeket Ő VÁLASZTOTT nekünk.

Így szólt az Úr - a Föld megalapításától fogva ismertek engem. Ismerem az erősségeiteket és a gyengeségeiteket. Tűzzel tettelek próbára, hogy csiszoljátok a erősségeiteket és átalakítsátok a gyengeségeiteket rajtam keresztül. Titeket, a Maradékomat, erős tornyokká tettelek, és nagyon hamar megerősödtök és ragyogtok, mint a tiszta arany !!!

Fiam, a Maradékomnak szánt feladatok mindegyikük számára ki fognak derülni. Valakinek álmai lesznek, egyeseknek látomásai, másoknak pedig elmondom.

Atyám megjelölte őket - a Maradékomat - a homlokukon a nevével.

(Megjegyzés: az Úr körülbelül egy évvel ezelőtt látomást adott nekem, ahol megengedte, hogy lássam az egyik Maradék megjelölését. Láttam, hogy egy férfi és egy angyal jelent meg a férfi mellett. Az angyal kinyújtotta a karját és a kezével megérintette a férfi homlokát. Úgy tűnt, hogy csak néhány másodpercig tartott, de amikor az angyal visszahúzta a karját, láttam, hogy a férfi homlokán egy jel maradt. Amint tovább néztem a jelet, láttam, hogy fényesen ragyogó arany, sárgás-fehér színű, és ragyog, mint a tűz. A jel alakja úgy nézett ki, hogy egy külső kör, aminek belsejében volt néhány betű. Nem ismertem fel a betűket, és nem is láttam még őket soha. Megértettem, hogy ez szellemileg történt és nem természetes módon. A Maradék megjelölésének az időzítése akkor még nem volt ismert számomra.)

A menny seregei tudják, kik a Maradékom, mivel láthatják az Ő nevét a Maradékom fején. Az ördög is látja az Atya jelét, és szüntelenül megtámadja a Maradékomat.

MARADÉKOM - MARADJ A SZAVAIMBAN - EZ A FEGYVERED !!

Sokan, akik nem a Maradékom, hanem a Menyasszonyaim, szintén súlyos támadásoknak lesznek kitéve, mivel a sátán el akarja pusztítani Menyasszonyaimat és elfogyasztani őket. A csaták rendkívül kemények lesznek, mert a sátánnak rövid ideje van, hogy rányomja a bélyegét az emberek homlokára vagy jobb kezére.

Fiam, továbbra is kiáltsd, hogy BŰNBÁNAT! BŰNBÁNAT! A Testemben ugyanis sokan nemcsak alszanak, hanem teljesen be is vannak csapva. Azt mondtam, vigyázz, ez az átverés az elmúlt napokban tombolni fog. Vannak, aki farkasok, de báránynak álcázzák magukat. Már felvették a sátán jelét, és csak a Testemet akarják becsapni, hogy elhiggyék a hazugságot.

Gyermekeim - KERESSETEK ENGEM, ne ennek a világnak az uralkodóit! BÍZZATOK BENNEM, ne ennek a világnak az uralkodóiban! Szeressetek engem, ne ennek a világnak az uralkodóit!

Közeleg az a nap, amikor azoknak, akik követőimnek nevezik magukat, KINYÍLIK A SZEMÜK, ÉS KÉTSÉGBEESVE KIÁLTANAK MAJD, HOGY HAZUDTAK NEKIK !! Kiáltásaik hangosak lesznek, és sokan elesnek majd és átkoznak. De most azt mondom, mielőtt a hazugság kiderül, BÍZZ BENNEM, ÉS NE AZ EMBERBEN, mert az ember szíve folyamatosan gonosz, és az ember mindig arra törekszik, hogy elpusztítson.

ÓVAKODJ A GAZDAGOKTÓL, mert nekik sok van, mégis a szegényektől akarnak elvenni. Sokszor mondtam, a királyt becsapják, és a tanácsadói tönkreteszik! IMÁDKOZZATOK AZÉRT AZ EMBERÉRT, AKIT ODAHELYEZTEM, MERT EGY NAP ELŐTTEM FOG TÉRDELNI.

Fiam, bátorítsd a Maradékomat - AZ ÁTALAKULÁS NAGYON HAMAR BEKÖVETKEZIK !! Egy reggel felébredsz, és MEGVÁLTOZTÁL, AKÁRCSAK A VILÁG !!

Ti mind a Legdrágább Drágaköveim vagytok, akiket formáztam, alakítottam, és a képemre formáltam.

HAMAROSAN, NAGYON HAMAR MINDANNYIAN JELZŐFÉNYKÉNT FOGTOK RAGYOGNI A SÖTÉT VILÁGBAN !!

Nagyon szeretlek titeket.

MINDJÁRT TALÁLKOZUNK.

Ámen.

Az Úr Jézus

Jézus Krisztus

Pio Atya

Pio Atya fiatalon

 

Pio Atya stigmái

 

Szent Pio Atya

Efrain Rodriguez

Aszteroida becsapódás

Facebook