Isteni Ítélet

Ősi és mai próféták jövendölései
a közeljövőben váraható
eseményekről

Byron Searle - Mindennek vége

A próféciát Byron Searle kapta - 2020. október 13-án

Jeremiás 14: 13-16

13. És mondék: Ah, Uram Isten! Hiszen a próféták mondják vala nékik: Fegyvert nem láttok, éhség sem lesz rajtatok, sőt állandó békességet adok néktek ezen a helyen.

14. És monda az Úr nékem: Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben; nem küldtem őket, nem parancsoltam nékik, nem is beszéltem velök; hazug látomást, varázslást, hiábavalóságot és szívbeli csalárdságot jövendölnek néktek.

15. Azért ezt mondja az Úr a próféták felől, a kik az én nevemben prófétálnak, holott én nem küldtem őket és mégis azt mondják: fegyver és éhség nem lesz e földön: Fegyver és éhség miatt vesznek el azok a próféták!

16. A nép pedig, a melynek ők prófétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utczáin az éhség és a fegyver miatt, és nem lesz, a ki eltemesse őket, őket és feleségeiket, fiaikat és leányaikat; így zúdítom rájok gonoszságukat!

Az eredeti prófécia angol nyelven itt olvasható: https://byronsearle.blogspot.com/2020/10/it-is-all-ended.html

Fiam, sokan azt hiszik, hogy beszélek velük ..... NEM TESZEM.

Sokan, akikhez beszélek ... NEM HALLJÁK.

Most azt mondom neked, hogy az ítélet ezen a nemzeten van, és nem fogom megállítani vagy lágyítani. Dühöm forróvá vált, és nem volt bűnbánat.

Miért gondolja vak Testem, hogy 2 napi imádkozási próbálkozás miatt megállítom az Ítéletet ?? Ezek a levegőben lévő szavak nem emelkedtek fel a Mennybe. Elszálltak a lázadás szeleivel.

Fiam, a türelmemnek VÉGE lett. Visszafogom Kegyelmemet, és HAGYOM, HOGY PUSZTULÁS ELJÖJJÖN ezekre az emberekre. Hallottam maradékom imáit, amelyekben kegyelmet kértek erre nemzetre, de nem leszek kegyelmes.

Az emberek szíve folyamatosan gonosz, és nem történt valódi megtérés. Az emberek csak azért imádkoznak, hogy kapjanak még egy hónapot, még egy évet --- de én azt mondom --- MINDENNEK VÉGE.

Fiam, Népem, Testem, Maradékom --- meglátjátok, ahogy hatalmas kezem végigsöpör ezen a nemzeten. Sokan hozzám fordulnak, de sokkal többen fordulnak el tőlem, üldözve a hamis próféták illúzióit, valamint egységre és jólétre való felhívásukat.

Azt fogják hinni, hogy szellemem közöttük van, amikor ismeretlen nyelveken beszélnek, ami számomra értelmetlen fecsegés (utalva azokra a nyelvekre, amelyeket ezek a hamis próféták beszélnek, és akik követik őket), mivel a hamis pásztorok a nyájukat mindenféle bűnbe vezetik, és az emberek nem is tudják. Ezek hamis isteneket követnek és imádnak.

Fiam, szellemem át fog söpörni ezen a nemzeten --- feltámasztva maradékomat, azokat, akik nem hajtottak térdet hamis istenek előtt, de imádságaikban leborulnak előttem.

Láttam és hallottam kiáltásaitokat, és veletek leszek - a maradékommal -, erősek lesztek, és legyetek a vezetőim a következő napokban.

TÉRDELJETEK LE.
MARADJATOK A SZAVAIMBAN.
MARADJATOK SZENTEK ELŐTTEM. MINDIG VELETEK VAGYOK.

Fiam, az elkövetkező napok tele lesznek RETTEGÉSSEL és PUSZTÍTÁSSAL.

Sok ember elpusztul, és a vas iga, amelyet sok ember akart, a helyére kerül.

Ennek a nemzetnek a vezetői széthúzódnak, és a nemzet széthasad.

A MEDVE és a SÁRKÁNY most arra készülnek, hogy bejöjjenek, és segítsenek egy küzdő nemzetnek. Meghívják őket, hogy jöjjenek be, ez mégis a fogságotokhoz vezet.

Hazug királyod nem tért meg, és ez a nemzet sem.

Ennek a nemzetnek csökkennie kell, és meg kell szűnnie világhatalomnak lenni.

Felemelkedik egy másik, és az egész világ őt fogja követni.

Fiam, mondd meg az embereimnek, hogy térjenek meg most, mert nem tudják, mikor fognak előttem állni.

Bánjátok meg bűneiteket, elmaradott emberek!
Bánjátok meg a lázadásotokat és a boszorkányságotokat!
Bánjátok meg bűneiteket, forduljatok vissza kéjes utatokról!

Bánd meg bűneidet most! Kérj tőlem megbocsátást.

Hamarosan jövök ..... Sokatokhoz közületek !! Készülj fel!!!

Ámen.
Az Úr és a Megváltó Jézus Krisztus adta

Jézus Krisztus

Pio Atya

Pio Atya fiatalon

 

Pio Atya stigmái

 

Szent Pio Atya

Efrain Rodriguez

Aszteroida becsapódás

Facebook